First Lego League 2017

Ole Caprani
Institut for Datalogi, Aarhus Universitet,
ocaprani@cs.au.dk

Sidst opdateret 16.9.17.

First Lego League 2017 er en engelsk udgave af årets FLL udfordring med temaet HYDRO DYNAMICS. Der findes også en dansk udgave af årets udfordring. Kig eventuelt på inspirationsmateriale om årets tema for at komme igang med projektarbejdet.

I år ser robotbanen sådan her ud:

Der skal bygges og programmeres LEGO robotter for at klare de enkelte robotmissioner på banen. En gennemgang af de enkelte missioner kan ses på denne video fra FLL 2017 Hydro Dynamics.

Her på siderne findes forslag til måder at komme i gang med bygning og programmering af robotter til at klare nogle af robotmissioner på årets bane. Robotterne er baseret på to af de tilladte styreenheder nemlig EV3 og NXT.

EV3 baserede robotter

Alle de foreslåede EV3 baserede robotter tager udgangspunkt i en robot base, der er foreslået i byggevejledningerne, som følger med LEGO EV3 Core Set 45544 sættet:
Robot basen er forsynet med en mellemstor motor, en redskabsmotor, hvorpå der kan monteres redskaber, som er specielle for de enkelte robotmissioner.

Inden løsning af de udvalgte missioner her på siderne skal armen på redskabsmotoren vendes, så den bøjer nedad. Desuden skal de to pinde fjernes fra bøjlerne i siderne foran hjulene:

Alle robotprogrammer er lavet ved hjælp af det grafiske programmeringsværktøj til EV3. I EV3 brugervejledning, side 36 forklares, hvordan værktøjet installeres på en computer og hvilke introduktioner til programmering, som værktøjet indeholder, bl.a. Quick Start og Robot Educator.

Start med bygning og simpel programmering af robot basen:

Robot basen
Programmering af motorer på robot basen
Løs dernæst nogle af missionerne på robotbanen. Få inspiration her:
Fountain
Filter
BrokenPipe
I de beskrevne løsninger af missionerne benyttes programmerne i EV3 projektet FLL2017.ev3. Hent programmerne og start eventuelt med de grydeklare programmer og de foreslåede redskaber til robot basen.

Brug eventuelt en Power Point (inclusiv videoer) til at introdurere løsningen på to af robotbanens missioner.

NXT baserede robotter

En NXT baserede robot kan tage udgangspunkt i en robot base, inspireret af Express-Bot:
Robot basen er forsynet med en redskabsmotor, hvorpå der kan monteres redskaber, som er specielle for de enkelte robotmissioner. Bygning af robot basen er beskrevet her:
Robot basebil
Robotprogrammer til NXT kan laves ved hjælp af det grafiske programmeringsværktøj til EV3. Der kan derfor hentes inspiration i EV3 programmerne for de enkelte missioner ovenfor.