World Robot Olympiad 2015 - Regular

Ole Caprani
Institut for Datalogi, Aarhus Universitet,
ocaprani@cs.au.dk

Sidst opdateret 5.2.15.

Regular banen i WRO 2015 for alderskategorien Senior High School har overskriften Mountainering. Banen ser sådan her ud:

En LEGO robot skal starte i det hvide område imellem de fire farvede bjerge. Robotten skal finde fire farvede LEGO kuber ved foden af de fire bjerge og bringe kuberne op på toppen af de fire bjerge, så den røde kube anbringes på det røde bjerg, osv. De otte farvede firkantede felter imellem de to sorte streger i midten af den hvide del af banen fortæller dels positionen af de fire LEGO kuber for foden af de fire bjerge, dels hvordan bjergene er orienterede (de kan vende på to forskellige måder). De detaljerede regler kan findes under Challenges - Regular Senior High, hvor der også er en interaktiv animation som illustrerer betydningen af de otte farvede firkanter i forhold til bjergenes orientering og kubernes placering.

Arrangørerne i Qatar har lavet en video, som viser, hvordan en LEGO robot kan bygges og programmeres til at anbringe den røde kube på det røde bjerg.

Regler ved den danske finale

Ved den danske finale fjernes de fire bjerne og banen ser nu sådan her ud:

På banen anbringes de fire farvede LEGO kuber, (gul, grøn, blå og rød), en kube i hvert farvet område, dog således at kubens farve er forskellig fra områdets farve. I hvert af de farvede områder er der to positioner markeret med et kryds imellem to sorte streger. Det kaldes placeringspositioner. Det er i en af de to positioner en farvet kube anbringes ved starten af en robotkørsel.

De farvede områder har også to sorte firkanter med en hvid firkant inden i. Det kaldes anbringelsespositioner. Det er i en af de to anbringelsespositioner i den hvide firkant f.eks. i det røde område, at den røde kube skal anbringes.

Inden en robotkørsel vælges 4 placeringsområder for de farvede kuber og 4 anbringelsespositioner. De aktuelle positioner er angivet med farver på de 8 orange felter midt på banen imellem to sorte streger:

Farven på hver af de 4 øverste orange felter angiver farven på den kube, som er placeret i det pågældende område. Farven på de 4 nederste orange felter bestemmer anbringelsespositionen i de pågældende områder og samtidig placeringspositionen. Hvis f.eks. de 8 orange felter midt på banen ser sådan her ud:

betyder det at de 4 farvede kiuber placeres som vist og anbringlsespositionerne er positionerne markeret med 4 cirkler:

Placeringspositioner og anbringelsessteder i dette baneeksempel kaldes alle for situation A.

Følgende eksempel viser en bane hvor de farvede kuber er i de samme områder som ovenfor, men placeringsposition og anbringelsessted er nu ændret for alle 4 områder:

Placeringspositioner og anbringelsessteder i dette baneeksempel kaldes alle for situation B.

Betydningen af de 8 farvede felter er altså:

 • Farven på kuben i det gule område
 • Farven på kuben i det grønne område
 • Farven på kuben i det blå område
 • Farven på kuben i det røde område

 • Gul betyder situation A, grøn situation B.
 • Grøn betyder situation A, gul situation B.
 • Blå betyder situation A, rød situation B.
 • Rød betyder situation A, blå situation B.

Pointgivning ved den danske finale

Ved den internationale konkurrence er reglerne for pointgivning:
Reglerne 1, 2, 6 og 7 bibeholdes ved den danske finale. Mens reglerne for at opnå 25, 50 og 100 point for en given farved kube nu erstattes af tilsvarende regler om hvor tæt på den hvide firkant i et anbringelsessted en given farvet kube anbringes. De tre områder er illustreret således:
Regel 3, 4 og 5 bliver altså:
 • 25 point opnås ved at anbringe kuben så den er indenfor eller rør den tynde sorte markering omkring anbringelsesområdet.
 • 50 point opnås ved at anbringe kuben så den er indenfor eller rør den tykke sorte firkant omkring den hvide firkant i anbringelsesområdet.
 • 100 point opnås ved at anbringe kuben så den er indenfor den hvide firkant i anbringelsesområdet.
De fire billeder nedenfor illustrerer situationer med den røde kube bragt ind i det røde område, hvor der efter reglerne 2, 3, 4 og 5 gives 10, 25, 50 og 100 point: